Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU RAPORTÓW WIERZYTELNOŚCI
poprzez raportbig.info i doradcykredytowi.net


§1
Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa www.raportbig.info [dalej „Raport BIG Info”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Raport BIG Info jest:
FPF Finance Group Limited Poland Sp. z o.o. ul. Powsińska 106 lok 103 , 02-903 Warszawa, NIP: 5213832276
REGON: 380615856
tel. kom.: 508 632 982
tel: 22 122 88 03
      22 122 88 04
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Raport BIG Info są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Usługa dostępna w Raport BIG Info są wolne od wad prawnych.

7. Oferta Raport BIG Info obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.
Realizacja zamówień zagranicznych jest traktowana indywidualnie i wymaga wcześniejszych ustaleń poprzez kontakt e-mail, list lub telefon.

8. Każdorazowe zalogowanie się na stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.raportbig.info
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. Raport BIG Info potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email w momencie zapłaty za zamówienie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Raport BIG Info przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi , jego cechy i termin realizacji.
4. Informacje znajdujące się na stronie Raport BIG Info nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie zakupu i opłacenie jego.
§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. płatność bezpośrednia na rachunek bankowy
FPF FINANCE GROUP LIMITED POLAND SP. Z O.O.
NEST BANK 82 2530 0008 2057 1038 9175 0001
Tytuł płatności : Weryfikacja Danych / (NIP lub 6 początkowych cyfr PESEL)

b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Raport BIG Info numer konta w procesie realizacji,
c. przelewem natychmiastowym,
d. kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill S.A. (www.cashbill.pl)

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Raport BIG Info dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

4. Warunkiem utworzenia raportu wierzytelności jest zapłata za usługę
5. Na zaksięgowanie przelewu na koncie Raport BIG Info czekamy 5 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§4
Dostęp do zakupionej usługi i realizacja

1. Zamówione usługi w Raport BIG Info nie wysyła drogą e-mail ani pocztą tradycyjną.
2. Zamówione usługi dostępne są wyłącznie w siedzibie firmy FPF Finance Group Limited Poland Sp. z o.o. ul. Powsińska 106 lok 103 , 02-903 Warszawa
3. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po otrzymaniu OŚWIADCZENIA O WYRAŻANIU ZGODY NA WERYFIKACJĘ DANYCH po podpisaniu i odesłaniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz odesłanie oryginału na adres
firmy:
FPF Finance Group Limited Poland Sp. z o.o. ul. Powsińska 106 lok 103 , 02-903 Warszawa
4. Raport Wierzytelności jest przechowywany przez 90 dni.
§5
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Raport BIG Info materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
§6
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1. Raport BIG Info zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Kupujący ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Raport BIG Info stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
4. Raport BIG Info nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
§7
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Raport BIG Info (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Raport BIG Info.
2. Zabronione jest:
- pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, udostępniania materiałów na innych portalach internetowych, publicznego prezentowania.
3. Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.
§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Raport BIG Info.
2. Raport BIG Info zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Raport BIG Info. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.